Dofinansowanie na Oprogramowanie dla MŚP: Transformacja Cyfrowa z Funduszami Europejskimi

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nabór "1.4 Transformacja Cyfrowa MŚP" (Nabór nr FEWM.01.04-IZ.00-001/23), stanowi wyjątkową okazję dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do przyspieszenia ich cyfryzacji.

Cel Programu

Celem tego programu, finansowanego ze środków regionalnych **Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**, jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w infrastrukturę cyfrową i usługi zwiększające cyfryzację działalności.

Zakres Wsparcia

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania obejmują:
  • Wsparcie w transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwie.
  • Cyfryzację procesów biznesowych.
  • Wdrażanie rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Dla Kogo?

Nabór kierowany jest wyłącznie do **Banku Gospodarstwa Krajowego**, który poprzez wybrane podmioty wdrażające fundusze szczegółowe (partnerów finansujących), będzie realizować projekt.

Dostępne Fundusze

Dostępna pula środków na nabór wniosków wynosi **106 956 000,00 złotych**, a poziom dofinansowania projektów sięga **85%**.

Procedura Aplikacji

Wnioski można składać elektronicznie przez system **WOD 2021** w terminie od *1 do 15 grudnia 2023 roku*. Planowane rozstrzygnięcie naboru przewidziane jest na *I kwartał 2024 roku*.

Więcej informacji, w tym szczegółowe kryteria wyboru projektów i niezbędne dokumenty, można znaleźć na stronie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.