logo

RAVAPI.EU Strona Internetowa dla Kandydatów

Screenshot of ravapi.eu website along with register form in the back.

Cel projektu

Realizacja tego projektu miała dwa cele.

Jednym z nich było zwiększenie rozpoznawalności marki oraz zachęcenie przyszłych kandydatów do podjęcia współpracy z partnerem.

Drugim, dużo bardziej wymagającym, było umożliwienie kandydatom samodzielnego dokonania rejestracji z otrzymaniem automatycznie wygenerowanych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia współpracy. Ten cel był wymagający ze względu na specyfikę kandydata oraz jego bardzo ograniczone umiejętności obsługi urządzeń elektronicznych.

Dlaczego nas wybrano?

Zostaliśmy znalezieni za pośrednictwem LinkedIn. Pewność co do wyboru nas jako dostawcy rozwiązania pojawiła się po kilku spotkaniach, na których staraliśmy się wspólnie opracować strategię, wytłumaczyliśmy istotę problemu oraz jego rozwiązanie i potencjalne plany rozwojowe na przyszłość.

Zakres prac

  • Przygotowanie szablonu graficznego,
  • Stworzenie autorskiej strony internetowej,
  • Obsługa wielu języków strony, m.in. rosyjski, angielski i polski,
  • Stworzenie kalkulatora do samodzielnego prognozowania wypłaty,
  • Stworzenie formularza rejestracji kierowców/kurierów,
  • Automatyczne generowanie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia współpracy
  • Umożliwienie potencjalnym kandydatom na kontakt za pośrednictwem formularza

Sposób współpracy

Nasza współpraca rozpoczęła się od ustalenia potrzeb, określenia specyfiki klienta oraz zaprojektowania szablonu graficznego. Kiedy projekt graficzny przeszedł fazę poprawek oraz akceptacji rozpoczęliśmy realizację autorskiej strony.

Przez cały proces wytwórczy byliśmy w stałym kontakcie mailowym oraz telefonicznym. Stworzyliśmy instancję testową, aby można było swobodnie śledzić postępy naszych prac i testować działanie wybranych elementów.

Rozwiązanie

W ramach projektu stworzyliśmy autorską firmową stronę internetową. Strona zawiera formularz rejestracji dla kandydatów na kierowców czy kurierów. Poza tym jeden z modułów strony automatycznie generuje umowy oraz zawiera system wysyłki maili tak, aby dostarczyć dokumenty prosto do aplikantów.

Mocno skupiliśmy się na przystępności, aby dać odwiedzającym możliwe jak najłatwiejszy dostęp do potrzebnych informacji i dać możliwość zarejestrowania się w celu rozpoczęcia współpracy.

Każdego dnia dziesiątki kierowców rejestrują się za pośrednictwem formularza co pozwala firmie RAVAPI rosnąć w ogromnym tempie.

Technologie użyte do realizacji

.NET CóręVuejsDocker

Wsparcie powdrożeniowe

Cały czas pozostajemy w kontakcie i wprowadzamy nowe ulepszenia co do wyglądu, funkcjonowania strony czy wydajności tak, aby maksymalizować możliwość pozyskiwania nowych kandydatów do współpracy.